Membres de la Junta

president: Santi Calvet i Quintans

Secretari; Jordi Soler i Sánchez

Tresorer/a: Maria Aguilar i Rodriguez

Vocals:

Raquel Reyner Barraca

Rosa Diumé i Turón

Josep Mª Barceló i Turró

Pons Roca i Moruny

Maria Aguilar i Rodriguez

Joan Font i Alvarez

Montse Trullols i Cuberes

Josep Mª Ciurana i Planas

Antonio Rodriguez i Rodriguez

                      Zorka Nikodimova Mutieva