Membres de la Junta

     Per raons adverses a la Comissió de festes Cabrapoma. Ens veiem obligats a treure els noms de la junta els quals s'han fet servir incorrectament a las xarxas socials.